Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

PL EN RU

Pompy

Oferowane pompy znajdują zastosowanie w transporcie ciekłych produktów m.in.: mleczarstwie, przetwórstwie owocowo-warzywnym, gorzelnictwie, farmacji, ciecze myjące do systemu CIP.

Przenośniki

Łańcuchowe, taśmowe, taśmowe-nieckowe, rolkowe, płytkowe, zabierakowe, kubełkowe w wersjach: stałych, przejezdnych, przenośnych.

Łańcuchy

Łańcuchy napędowe rolkowe, napędowe tulejkowe, pociągowe, kwasoodporne.

Zbiorniki

Ze stali kwasoodpornej w wersjach jedno, dwu i trzypłaszczowych z różnego rodzaju dennicami, stojące i leżące. Mogą być wykonane z płaszczem grzejnym, chłodzącym oraz izolacją.

Aktualności

2015-02-01 08:11:11

Gazele biznesu dla Spomasz Zamość S.A.

Cytując organizatora czyli Puls Biznesu:

"Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. [...] Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.
Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland"

 

więcej »

Certyfikaty

udt logo Urząd Dozoru Technicznego

Certyfikat Nr CSJ/402/2007 PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń dla przemysłu.

Certyfikat Nr 2898/JN/2005/C-10/2 w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Kontakt
Spomasz Zamość S.A.
ul. Szczebrzeska 19
22-400 Zamość
tel. centr.: +48 84 639-36-71
tel./fax: +48 84 639-60-48
e-mail: marketing@spomasz.biz.pl
NIP: 922-13-32-679
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000041580
liczba odwiedzin:
© 2015 Net Partners