Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Kontakt

Spomasz Zamość S.A.
ul. Szczebrzeska 19
22-400 Zamość
Polska

NIP 922-13-32-679
Nr KRS 0000041580
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości 1 000 220 zł
Nr BDO 000102724

Centrala
+48 84 639-36-71
/ +48 84 639-60-48
spomasz@spomasz.biz.pl

 

Dział Handlu i Marketingu

/ +48 84 639-28-95
marketing@spomasz.biz.pl - adres zapytań ofertowych

Tomasz Karpiński
kierownik działu marketingu, specjalizacja - pompy i zbiorniki
+48 691 759 446
karpinski@spomasz.biz.pl

Paweł Czop
zastępca kierownika działu marketingu, specjalizacja - łańcuchy
+48 603 070 725
czop@spomasz.biz.pl

Zbigniew Hoim
specjalista d/s marketingu, specjalizacja zbiorniki i mieszadła
+48 503 850 767
hoim@spomasz.biz.pl

Agnieszka Wróbel
specjalista d/s marketingu - sprzedaż wyrobów
+48 84 639 28 95
wrobel@spomasz.biz.pl

Kierownik Produkcji

Tomasz Ciuraszkiewicz
+48 601 357 384
ciuraszkiewicz@spomasz.biz.pl

Dział Konstrukcyjno Technologiczny

+48 84 639-36-71 w.11
+48 84 639-60-48

Janusz Kulasza
kierownik działu
tel. kom.: +48 663 496 008
+48 84 639-36-71 w.11
kulasza@spomasz.biz.pl

Zbigniew Tracz
konstruktor
+48 84 639-36-71 w.11
tracz@spomasz.biz.pl

Mateusz Kawarski
konstruktor
+48 84 639-36-71 w.11
kawarski@spomasz.biz.pl

Sławomir Stępień
konstruktor, główny spawalnik
+48 84 639-36-71 w.11
stepien@spomasz.biz.pl

Mateusz Bender
konstruktor, technolog
+48 84 639-36-71 w.20
bender@spomasz.biz.pl

Piotr Hempel
konstruktor, technolog
+48 84 639-36-71 w.11
hempel@spomasz.biz.pl

Kamil Kaproń
konstruktor, technolog
+48 84 639-36-71 w.11
kapron@spomasz.biz.pl

Dział Księgowości

Anna Obszyńska
główna księgowa
+48 84 639-36-71 w.27
gk@spomasz.biz.pl

Dział Zaopatrzenia

/ +48 84 639-36-71

Mirosław Kostrubiec
kierownik działu
+48 609 346 656
kostrubiec@spomasz.biz.pl

Dział Głównego Mechanika

Mariusz Małys
kierownik działu
+48 663 496 018
malys@spomasz.biz.pl

Dział Kontroli Jakości

Artur Marek
specjalista do spraw jakości
+48 663 496 017
marek@spomasz.biz.pl

Dział BHP

Wiesław Koper
+48 506 083 227
koper@spomasz.biz.pl

Sekretariat Zarządu

+48 84 639-36-20
+48 84 639-60-48

Ewelina Lipczewska-Pieczykolan
sekretariat, kadry
lipczewska@spomasz.biz.pl

Zarząd Spomasz Zamość S.A.

+48 84 639-36-20 w.21
+48 84 639-60-48

Tomasz Ciuraszkiewicz
wiceprezes zarządu
+48 601 357 384
ciuraszkiewicz@spomasz.biz.pl

Adam Biczak
prezes zarządu
+48 691 759 436
biczak@spomasz.biz.pl