Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Projekty, dotacje

TYTUŁ PROJEKTU:

Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R.

CEL PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności oraz szybszy rozwój firmy poprzez wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych wyrobów oraz wzrost atrakcyjności i wielkości zatrudnienia.

Realizacja celu nastąpi poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej polegającej na wprowadzeniu nowego typu wyrobów co wiąże się ze zwiększeniem ilości i asortymentu wytwarzanych maszyn i zwiększeniem zatrudnienia.

Planowane efekty

Wprowadzenie do produkcji nowego typu wyrobów

WARTOŚĆ PROJEKTU 5 184 450,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2 233 233,72 PLN

2019-12-13 19:06:18 Lider innowacji 2019

Mamy przyjemność poinformować, że spółka Spomasz Zamość S.A. zdobyła tytuł Lidera Innowacji w kategorii Energetyka Niskoemisyjna. 

Wręczenie statuetki odbyło się podczas uroczystej gali zorganizowanej przez LAWP w siedzibie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w dniu 10 grudnia 2019r.

Konkurs ogłoszony został  przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w związku z podsumowaniem projektów organizowanych w ramach 
dofinansowania wniosków składanych przez beneficjentów w ramach programu dofinansowania w latach 2014-2020 - tzw. perspektywie rozwoju firm z regionu woj. lubelskiego.
Konkurs został rozegrany w dziedzinach Biogospodarki, Medycyny i Zdrowia, Informatyki i Automatyki oraz Energetyki Niskoemisyjnej i podumowywał podpisane przez LAWP niespełna 1000 umów o dofinansowanie na łączną kwotę ponad miliarda złotych.

Dziękujemy przy tym Politechnice Lubelskiej jako jednostce Badawczo Rozwojowej za opracowanie badań procesów wdrożonych następnie w przedsiębiorstwie. To wielki wkład w naszą działalność.

Dziękujemy Wszystkim pracownikom Spomasz Zamość S.A. biorącym czynny udział we wdrożeniu projektu - to naprawdę działa!

Lider Innowacji to wielkie wyróżnienie dla naszej firmy. Czujemy się zaszczyceni.

Relacja filmowa

Prezentacja_Firm_Nominowanych :

Werdykt kapituły:

Przemówienie Prezesa:

 

 

<a href="https://youtu.be/nBYVpKE9jyk">Przemowienie</a> Prezesa

<iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nBYVpKE9jyk" width="560"></iframe>&nbsp<a href="&lt;a href=" target="_blank">&nbsp</a></p>

Foto:

Rozpoczęcie konferencji Słowo wstępne prowadzącego Prezentacje firm nominowanych do tytułu Lider Innowacji Prezentacje firm nominowanych do tytułu Lider Innowacji Plakat naszej &#34;korporacji&#34; Szefostwo imprezy Prezentacje firm nominowanych do tytułu Lider Innowacji Ogłoszenie wyników Lider Innowacji w kategorii... Wyczekiwanie Wręczenie statuetki - odbiera prezes Jan Kasprzak Mamy To! Przemówienie prezesa Kasprzaka Wszyscy Nominowani i Liderzy Wywiad prezesa Kasprzaka dla TVP Lublin Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK Spomasz Spomasz!

2019-10-09 13:35:52 Reklama w prasie

Reklama w Prasie fachowej

 

Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy Szef Utrzymania Ruchu Przegląd Mleczarski

2018-09-10 14:14:45 Budowa Konstrukcji wsporczej pod elektrowciągi

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie oraz realizacją projektu określonego w umowie nr RPLU.03.07.00-06-0005/17-00 W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Oś priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Tytuł Projektu. „Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R” SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA informuje o przebiegu prac:

 

2018-05-16 12:37:33 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup dwóch sztuk wciągników o udźwigu 10 ton każdy i wysokości podnoszenia minimum 14,5 m .

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie oraz realizacją projektu określonego w umowie nr RPLU.03.07.00-06-0005/17-00 W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Oś priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Tytuł Projektu. „Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R” SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA składa: 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.05.2018r.

/userfiles/Zapytanie zakup 2 szt_ wciągników.pdf

 

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Hak Sp. z o.o.
54-519 Wrocław
ul. Jerzmianowska 4D
Przedstawicielstwo Nowy Sącz
ul. Węgierska 146a/p.319 33-300 Nowy Sącz
data wpłynięcia oferty: 04.06.2018r.
cena oferty 123900,00 PLN netto / 152397,00 PLN brutto

2018-04-19 11:50:12 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup wózka elektrycznego z pomostem

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie oraz realizacją projektu określonego w umowie nr RPLU.03.07.00-06-0005/17-00 W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Oś priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Tytuł Projektu. „Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R” SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA składa: 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.04.2018r.

/userfiles/Zakup wózka elektrycznego z pomostem.pdf

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FML Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Mściwoja 9/9
81-361 Gdynia
25.05.2018
Cena netto 60.080,00 PLN

Pełna lista podmiotów

Material Handling Experts HELI
FML Dystrybucja Sp. z o.o.
Zakupiony wózek elektryczny z pomostem Zakupiony wózek elektryczny z pomostem Zakupiony wózek elektryczny z pomostem

2018-04-19 11:46:41 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup dwóch sztuk urządzeń filtracyjno - wentylacyjnych.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie oraz realizacją projektu określonego w umowie nr RPLU.03.07.00-06-0005/17-00 W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Oś priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Tytuł Projektu. „Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R” SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA składa: 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.04.2018r.

/userfiles/Zakup urządzeń filtracyjno wentylacyjnych.pdf

W postępowaniu z wyboru ofert została wybrana oferta firmy Rywal  RHC sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Lublin,

Kwota oferty 243.500 zł netto

Urządzenia Filtrowentylacyjne Urządzenia Filtrowentylacyjne
Strona: