Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

O firmie

Spomasz Zamość Spółka Akcyjna jest przedsiębiorstwem powstałym na bazie przedwojennego zakładu metalurgicznego produkującego sprzęt rolniczy. Za datę utworzenia zakładu przyjmujemy rok 1950 kiedy to zostały utworzone Zakłady Metalowe pod nazwą ZAMET. Rozpoczęto wówczas produkcję łańcuchów napędowych zwanych łańcuchami Galla.

W roku 1973 przedsiębiorstwo Zamet wchodzi w skład grupy Spomasz i w 1981 roku przyjmuje nazwę Fabryka Pomp i Armatury Przemysłu Mleczarskiego "Spomasz" w Zamościu. Rozpoczęto produkcję pomp do mleka - Pompa GA i pomp do śmietany - Pompa GU.
W roku 1996 firma zostaje sprywatyzowana i wykupiona od Skarbu Państwa przez jej pracowników. Przedsiębiorstwo przyjmuje nazwę Spomasz Zamość S.A.

Rok 1996 jest rokiem, w którym Spomasz Zamość S.A. rozpoczyna produkcję zbiorników ze stali kwasoodpornej. Początkowo zbiorniki magazynowe, w kolejnych latach zbiorniki procesowe, systemy ogrzewania lub chłodzenia zbiorników, zbiorniki z mieszadłami.
W roku 1997 rozpoczęto intensywne prace nad poszerzeniem asortymentu produkowanych pomp wirowych. Wdrożono do produkcji nowe typy pomp do cieczy spożywczych spełniających wymagania stawiane maszynom w przemyśle spożywczym.

Dzisiaj:
Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 000 220 zł.
Firma prowadzi działalność na dwóch zakładach o łącznej powierzchni powyżej 30.000 m², zatrudnia 138 pracowników w tym 8 konstruktorów i projektantów, dzięki zaangażowaniu których firma potrafi sprostać stawianym jej wymaganiom.
Spomasz Zamość S.A. jest w trakcie procesu inwestycyjnego wdrażającego maszyny CNC do procesów wytwórczych - cięcie, gięcie, obróbka skrawaniem, spawanie. Inwestycje realizowane są dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Dążymy do tego, by najlepszym świadectwem dla SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A., było zadowolenie naszych Klientów z jakości produkowanych wyrobów.
Powyższą ideę realizujemy poprzez:

  • profesjonalną obsługę wszystkich naszych Klientów,
  • dobór dostawców, którzy spełniają nasze wymagania jakościowe,
  • zaangażowanie doświadczonych i kompetentnych pracowników,
  • podejmowanie działań związanych z rozwojem firmy, jej ciągłym doskonaleniem, w szczególności poprzez doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Zarząd Spółki zapewnia, że cele i Polityka Jakości są znane, rozumiane i realizowane przez wszystkich pracowników.

fot. FOCUSfilm

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Polityka Jakości

Certyfikaty

Świadectwa Ochronne

Wzór przemysłowy - Pompa spożywcza

 

Dofinansowanie produkcji pomp wirowych

Jest nam miło poinformować, że
W ramach osi priorytetowej I Przedsiębiorczość i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Spomasz Zamość S.A. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu:

"Na bazie obecnie produkowanych pomp opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym spełniających wymogi dyrektywy Unii Europejskiej ATEX 64/9/WE" określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr 02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-098/11

W ramach otrzymanej dotacji uruchomiono i wdrożono do produkcji dwa nowe typy pomp wirowych:

Pompę wirową typ GH25Ex przeznaczoną do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, stanowiącą monoblok w wykonaniu łącznie z silnikiem i zabezpieczeniem uszczelnienia przed wyciekiem czynnika roboczego oraz przegrzaniem.

Pompę wirową typ GU30Ex przeznaczoną do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, stanowiącą monoblok w wykonaniu łącznie z silnikiem i zabezpieczeniem uszczelnienia przed wyciekiem czynnika roboczego oraz przegrzaniem.

W ramach modernizacji produkowanych wyrobów dokonano:

  • modernizację pomp GH i GU polegającą na dostosowaniu pomp do pracy w warunkach podciśnienia po stronie napływu
  • modernizację pomp GH i GU polegającą na wykonaniu płaszcza grzejnego pompy.

Szczegóły w dziale Marketingu oraz na naszej stronie w zakładce pompy.