Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Zbiorniki

Informacje ogólne

Spomasz Zamość S.A. - Producent zbiorników ze stali kwasoodpornej. Produkcję zbiorników rozpoczęto w 1996 roku. Stale unowocześniany i modernizowany park maszynowy oraz ogromne doświadczenie w projektowaniu zbiorników umożliwia wykonanie szerokiej gamy zbiorników, począwszy od zbiorników magazynowych cieczy spożywczych, przez zbiorniki technologiczne wyposażone w systemy grzania/chłodzenia, mieszadła, skończywszy na zbiornikach transportowych. Szeroką gamę produkcji stanowią zbiorniki ciśnieniowe - w tej kategorii produkowane są filtry workowe oraz zbiorniki przeznaczone do magazynowania czynników ciekłych zapalnych. Spomasz Zamość S.A. jest przygotowany do spełniania i dowodzenia zgodności produkowanych urządzeń ciśnieniowych z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 97/23/WE. Spomasz Posiada znaki zatwierdzenia typu kilkunastu zbiorników magazynowych nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar na zbiorniki zarówno do magazynowania wyrobów alkoholowych oraz spirytysu.

Park maszynowy

Wyposażenie zakładu umożliwia precyzyjne wykonanie zaprojektowanych zbiorników. Wśród specjalistycznych maszyn, swoje miejsce znalazły:

 • wyoblarka do dennic stożkowych umożliwiająca wyoblanie maksymalnego promienia R100mm,
 • precyzyjnie sterowana zwijarka czterowalcowa, z możliwością zwijania stożków,
 • wycinarka plazmowa CNC,
 • nożyce gilotynowe CNC,
 • prasa krawędziowa CNC,
 • urządzenia spawalnicze - źródła spawalnicze o doskonałej charakterystyce,
 • system suwnic, podnośników i przenośników,
 • stanowiska montażu, badania i testów zbiorników,
 • transport wewnętrzny i zewnętrzny.

Montaż i uruchomienie

Naszym klientom zapewniamy również możliwość zorganizowania transportu wyrobów do miejsca przeznaczenia oraz cały szereg prac związanych z podłączeniem i uruchomieniem zbiorników.

Oznaczenia zbiorników

Przyjęty sposób oznaczania zbiorników opiera się na oznaczeniu literowo cyfrowym, i tak oznaczenie literowe zbiornika charakteryzuje jego wykonanie, natomiast oznaczenie cyfrowe jego wymiary: pojemność (m³) i średnicę (cm).

Przykładowo ZIW30-300M2Ł oznacza zbiornik izolowany, wyposażony w system grzania lub chłodzenia, o pojemności 30m³ i średnicy wewnętrznej zbiornika 3.000 mm wyposażony w mieszadło pionowe łopatowe.

Wykonywane zbiorniki można podzielić na:

 • Zbiorniki Magazynowe
 • Zbiorniki Procesowe - Technologiczne

Zbiorniki są wykonywane w wersji pionowej oraz poziomej.

Dofinansowanie z EFRR w ramach RPOWL

Budowa zbiorników jest realizowana przy udziale maszyn zakupionych w ramach projektu:

Wprowadzenie innowacyjnej automatyzacji wytwarzania maszyn stosowanych w przetwórstwie takich jak zbiorniki - spawanie TIG, Plazma z jednoczesnym monitorowaniem procesu poprzez SAF WIDEO PROCES, zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Katalog produkowanych zbiorników

Rodzaje zbiorników
Szkic Oznaczenie Opis
Z Zbiorniki nieizolowane
ZI Zbiorniki Izolowane pionowe
ZIW Zbiorniki izolowane z płaszczem grzejnym lub chłodzącym
ZC

ZA
Zbiorniki ciśnieniowe

Zbiorniki do aseptycznego magazynowania soków owocowych

Zbiorniki magazynowe płynów ciekłych zapalnych

Zbiorniki do magazynowania płynów trujących żrących
ZT Zbiorniki transportowe
PLT Zbiorniki akcyzowe
Zbiorniki z zatwierdzeniem typu GUM. Wykonania jako zbiorniki magazynowe i technologiczne

 

Zobacz również

Przykładowe realizacje

izolacja zbiornika z płaszczem Matecznik Podest międzyzbiornikowy Zbiornik drożdży upłynnionych Zbiornik przejezdn Zbiornik akcyzowy 3000l Zbiornik przygotowany do wysyłki Zbiornik z płaszczem grzewczym Zbiorniki akcyzowe 1000l Tank trapez Zbiornik akcyzowy 1000l Właz dolny Magazyn koncentratów Wymiennik płaszczowo-rurowy Tank trapez - kratownica Zbiornik do magazynowania spirytusu Zbiornik izolowany Zbiornik izolowany z płaszczem Zbiornik poziom Zbiornik wody uzdatnionej Zbiornik do wina Zbiorniki - instalacja rurowa Zbiorniki magazynowe z podestem Zbiorniki technologiczne soku pomidorowego Zbiornik buforowy wody Zbiorniki magazynowe na dennicy płaskiej Tankownia Wnętrze zbiornika - góra