Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Zbiorniki akcyzowe. Zbiorniki z zatwierdzeniem typu GUM. Wykonania jako zbiorniki magazynowe i technologiczne

Informacje ogólne

Zbiorniki technologiczne, naziemne z zatwierdzeniem typu wg Głównego Urzędu Miar, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe. Niektóre typy zbiorników - budowane przed 2008r. spełniają jedynie starsze rozporządzenie z 2004 roku.

Zbiorniki wykonany jako jedno płaszczowe. W przypadku zastosowania jako zbiornik magazynowy dla cieczy niebezpiecznych (spirytus) należy spełnić wymagania otoczenia określone w rozporządzeniu dotyczącym magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

Zastosowana metoda pomiaru pojemności: płynowskaz rurkowy z podzielnią metalową.

Niektóre zbiorniki, których posiadamy znak nadania typu mogą być wyposażone w mieszadło boczne szybkoobrotowe z uszczelnieniem mechanicznym.
Przeznaczenie zbiornika: prowadzenie procesów obróbki lub magazynowania czynników podlegających rozliczeniom akcyzowym.
Zakres zbiorników z nadanym typem GUM ciągle się poszerza.

Zbiornik akcyzowy technologiczny V=3m³
Zbiornik akcyzowy technologiczny V=3m³
Zbiornik akcyzowy technologiczny V=9m³. PLT 05134
Zbiornik akcyzowy technologiczny V=9m³. PLT 05134
Zgodnie z tym typem produkujemy zbiorniki o pojemności V=1m³, V=9m³, V=17m³
Zbiornik akcyzowy technologiczny V=17m³ PLT 05134
Zbiornik akcyzowy technologiczny V=17m³ PLT 05134
Zbiornik akcyzowy technologiczny V=35m³
Zbiornik akcyzowy technologiczny V=35m³
Zbiornik akcyzowy technologiczny V=50m³
Zbiornik akcyzowy technologiczny V=50m³

Zastosowanie

Zastosowana metoda pomiaru pojemności:

  1. płynowskaz rurkowy z podzielnią metalową nr PLT 05232,
  2. przymiar wstęgowy mieszany z obciążnikiem klasy dokładności II nr PLT 06170.
Zbiornik akcyzowy technologiczny V=12m³
Zbiornik akcyzowy technologiczny V=12m³

Zastosowanie

Zbiornik technologiczny, naziemny z zatwierdzeniem typu wg Głównego Urzędu Miar, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe.

Zbiornik wykonany jako jedno płaszczowy. W przypadku zastosowania jako zbiornik magazynowy dla cieczy niebezpiecznych (spirytus) należy spełnić wymagania otoczenia określone w rozporządzeniu dotyczącym magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

Zastosowana metoda pomiaru pojemności: płynowskaz rurkowy z podzielnią metalową.

Przeznaczenie zbiornika: prowadzenie procesów obróbki - mieszania, czynników podlegających rozliczeniom akcyzowym.

Zbiornik akcyzowy technologiczny V=15m³
Zbiornik akcyzowy technologiczny V=15m³
Zbiornik akcyzowy magazynowy wódki V=75m³
Zbiornik akcyzowy magazynowy wódki V=75m³
Zbiornik akcyzowy - zbiornik magazynowy spirytusu
Zbiornik akcyzowy - zbiornik magazynowy spirytusu
Pojemność robocza V = 66m³

Zastosowanie

Decyzją nr 5/2010 Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzono typ zbiorników pomiarowych do cieczy o pojemności nominalnej 66m³.
Zbiornik o pojemności nominalnej 66m³ jest zbiornikiem naziemnym, posadowionym na stałe. Zbiornikowi nadano znak zatwierdzenia typu: PLT 105.
Zbiornik spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe.

Charakterystyka typu
Kształt zbiornika cylinder o osi głównej pionowej
Rodzaj dachu zbiornika dach stały
Materiał zbiornika stal kwasoodporna
Rodzaj zbiornika bezciśnieniowy
Urządzenie pomiaru wysokości napełnienia zbiornika cieczowskaz rurkowy wyposażony w przymiar sztywny o długości działki elementarnej 1 mm
Liczba rurek cieczowskazowych trzy
Liczba cieczowskazowych przymiarów sztywnych trzy
Długość rurek cieczowskazowych 3000 mm
Wyposażenie dodatkowe zbiornika poziomnica (libella)
Średnica wewnętrzna zbiornika 3175 mm

Zbiornik jest nieizolowany cieplnie, przy czym temperatura otoczenia i cieczy w zbiorniku nie różni się więcej niż o 10°C.

Zbiornik akcyzowy - zbiornik magazynowy spirytusu - 35m³
Zbiornik akcyzowy - zbiornik magazynowy spirytusu
Pojemność robocza V = 35m³

Zastosowanie

Decyzją nr 23/2009 Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzono typ zbiorników pomiarowych do cieczy o pojemności nominalnej 35m³.
Zbiornik o pojemności nominalnej 35m³ jest zbiornikiem naziemnym, posadowionym na stałe. Zbiornikowi nadano znak zatwierdzenia typu: PLT 0921.
Zbiornik spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe.

Charakterystyka typu
Kształt zbiornika cylinder o osi głównej pionowej
Rodzaj dachu zbiornika dach stały
Materiał zbiornika stal kwasoodporna
Rodzaj zbiornika bezciśnieniowy
Urządzenie pomiaru wysokości napełnienia zbiornika przymiar wstęgowy mieszany z obciążnikiem o długości działki elementarnej 1 mm
Wyposażenie dodatkowe zbiornika derzak zaciskowy przymiaru wstęgowego, płytka odniesienia, poziomnica (libella), manowakuometr, urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub podciśnienia.
Średnica wewnętrzna zbiornika 3000 mm

« powrót