Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Pompy

Katalog produkowanych pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym

Rodzaje pomp
Pompa
[typ]
Wydajność
[m³/h]
Wysokość podnoszenia
[mH₂O]
Moc silnika
[kW]
GH-25Ex 25,0 22,0 4,0
GU-30Ex 30,0 42,0 11,0

 

Rodzaje pomp wyporowych

Rodzaje pomp
Pompa
[typ]
Wydajność
[m³/h]
Ciśnienie
[bar]
Moc silnika
[kW]
PWk-10 9,0 0,5 2,2
PWk-12 14,0 1,2 4,0
PWk-36 37,0 0,42 4,0
PWE-40 10,0 4,0 1,5
PWE-50 25,0 3,5 3,0

 

Rodzaje pomp zatapialnych

Rodzaje pomp
Pompa
[typ]
Wydajność
[m³/h]
Wysokość podnoszenia
[mH2O]
Moc silnika
[kW]
PZs-145 145,0 5,0 18,0

 

Dofinansowanie produkcji pomp wirowych

Jest nam miło poinformować, że
W ramach osi priorytetowej I Przedsiębiorczość i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Spomasz Zamość S.A. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu:

"Na bazie obecnie produkowanych pomp opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym spełniających wymogi dyrektywy Unii Europejskiej ATEX 64/9/WE" określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr 02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-098/11

W ramach otrzymanej dotacji uruchomiono i wdrożono do produkcji dwa nowe typy pomp wirowych:

Pompę wirową typ GH25Ex przeznaczoną do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, stanowiącą monoblok w wykonaniu łącznie z silnikiem i zabezpieczeniem uszczelnienia przed wyciekiem czynnika roboczego oraz przegrzaniem.

Pompę wirową typ GU30Ex przeznaczoną do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, stanowiącą monoblok w wykonaniu łącznie z silnikiem i zabezpieczeniem uszczelnienia przed wyciekiem czynnika roboczego oraz przegrzaniem.

W ramach modernizacji produkowanych wyrobów dokonano:

 • modernizację pomp GH i GU polegającą na dostosowaniu pomp do pracy w warunkach podciśnienia po stronie napływu
 • modernizację pomp GH i GU polegającą na wykonaniu płaszcza grzejnego pompy.

SPOMASZ Zamość S.A. to producent pomp wirowych stosowanych w przemyśle spożywczym zwanych Pompami Spożywczymi.

35 letnie doświadczenie w produkcji pomp wirowych dla przemysłu spożywczego.
Wszystko zaczęło się od zakupu licencji na produkcję pomp typu GA.
Pompy wirowe typu GA znane są przez naszych klientów od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Zwane ongiś i niejednokrotnie współcześnie "mleczarkami" zasługują na miano najbardziej niezawodnej pompy.

Dzisiaj SPOMASZ Zamość S.A. to
Producent
 • Ośmiu typów pomp wirowych, każda w kilku wielkościach
 • Jednego typu pompy wyporowej krzywkowej
 • Jednego typu, w dwóch wielkościach, pompy wirowej krążeniowej LR, zwanej pompą CIP minus lub CIP return.
Niezawodny partner
 • Zapewniający pomoc w doborze pompy do aplikacji
 • Reagujący na zmieniające się potrzeby rynku w zakresie wymagań stawianych pompom wirowym
 • Dostarczający pompy dla kilkuset wymagających odbiorców w kraju i za granicą
 • Realizujący zlecenia "katalogowe" w ciągu jednego tygodnia
Dlaczego pompy spożywcze SPOMASZ?
 • Pompy spełniają wszystkie wymagania stawiane urządzeniom w aplikacjach spożywczych
 • Posiadają mocną konstrukcję zbudowaną z wysokiej jakości materiałów
 • Są bezpieczne, trwałe, ekonomiczne i niezawodne w eksploatacji
 • Wszystkie części zamienne dostępne są z magazynu i "od ręki"
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z szybkim czasem reakcji.

Pompy spożywcze to pompy zaprojektowane w sposób umożliwiający ich zastosowanie w aplikacjach przemysłu spożywczego. Cechami szczególnymi pomp spożywczych SPOMASZ Zamość S.A. są:

 • Wykonanie materiałowe ze stali kwasoodpornych, blachy zimnowalcowanej, w gat. 1.4404
 • Chropowatość powierzchni wewnętrznych <0,8µm a w szczególnych przypadkach 0,4µm
 • Zastosowane uszczelnienia mechaniczne (wewnętrzne i zewnętrzne) skonstruowane w sposób zapewniający utrzymanie higieny w procesie oraz mycia pompy w obiegu CIP
 • Konstrukcja pomp eliminuje możliwość powstawania martwych stref - zakamarków, do których utrudniony jest dostęp czynników myjących.
 • Korpusy nowych pomp wykonane przy użyciu technologii tłoczenia na zimno z blach o grubości 6,0mm co gwarantuje stabilność pracy pompy w zmiennych warunkach obciążenia oraz wpływa na trwałość uszczelnień mechanicznych.
  Odpowiedni dobór materiałów na połączenia spawane wykonane w osłonie gazów obojętnych oraz prowadzone procesy obróbki połączeń nierozłącznych eliminują powstawanie różnicy potencjałów na granicy materiałów.
 • Wirniki pomp - w większości modeli (poza pompą GA) wykonane w konstrukcji otwartej, odlewane ze staliwa chromoniklowego metodą umożliwiającą prowadzenie ich procesów obróbki wykańczającej z uzyskaniem deklarowanych chropowatości. Wszystkie wirniki wyważane statycznie co zwiększa żywotność pompy.
 • Przyłącza procesowe
  Standardem są przyłącza higieniczne zapewniające zarazem łatwy montaż pompy do instalacji oraz bezpieczne połączenie, wykonane zgodnie z normą DIN 11851.
  Na życzenie pompy mogą być wyposażone w przyłącza wg SMS, Tri-Clamp lub przyłącza kołnierzowe wg DIN.
 • Silniki
  Dwu biegunowe silniki elektryczne zasilane prądem przemiennym o częstotliwości 50Hz to standard instalowany w pompach.
  Silniki posiadają łożyskowanie niwelujące ruch poosiowy wału oraz specjalną, końcówkę wałka silnika - wykonaną ze stali kwasoodpornej, będącego jednocześnie wałem pompy.
  Wszystkie silniki instalowane w pompach SPOMASZ spełniają wymagania do pracy w środowisku dużego zawilgocenia, odporne są na działanie bryzgów przy myciu urządzeń z zewnątrz. Dodatkowo każda pompa posiada specjalnie zaprojektowaną osłonę silnika, stanowiącą dodatkową jego ochronę.
 • Nowoczesna stylistyka nowej linii pomp zapoczątkowana przez projekt pompy WPs i kontynuowany w pompach GU30/30, GH, GU15
 • Badania, certyfikaty
  Każdy typ pompy jest przebadany przez niezależne laboratorium pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Każda pompa jest jednoznacznie zidentyfikowana oraz posada oznaczenie bezpieczeństwa CE.
  Wszystkie pompy zostały przebadane przez Państwowy Zakład Higieny pod kątem zagrożenia dla zdrowia człowieka. Każda pompa posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej (Świadectwo PZH)
Wymienione cechy szczególne pomp spożywczych produkowanych w SPOMASZ Zamość S.A. powodują, że
 • Przetłaczane przez nie czynniki nie zmieniają swoich własności ani struktury w procesie pompowania czynników procesowych
 • Prowadzone procesy CIP-owania, SIPowania instalacji, w których zainstalowano pompy SPOMASZ odnoszą pożądane rezultaty.
Zastosowanie pomp spożywczych SPOMASZ
 • pompy do mleka, pompy do śmietany, pompy do lodów,
 • pompy do krwi zwierzęcej, pompy do solanki,
 • pompy w browarnictwie, pompy do piwa, pompy do brzeczki, pompy do ekstraktu,
 • pompy do soków, pompy do napojów, pompy do wody,
 • pompy do soku pomidorowego, pompy do soku jabłkowego, pompy do soku pomarańczowego,
 • pompy do nektarów, pompy do miodu, pompy do miodu pitnego,
 • pompy do wina, pompy do alkoholu, pompy do spirytusu, pompy do zacieru,
 • pompy do mleczka drożdżowego, pompy do drożdży upłynnionych,
 • pompy do płynów iniekcyjnych, pompy do farmacji,
 • pompy do wody zimnej, pompy do wody gorącej, pompy do wody lodowej,
 • pompy do CIP, pompy do mycia, pompy do powrotu CIP, pompy ściągające,
 • pompy do ługu, pompy do kwasu, pompy do sanityzacji.

Mamy nadzieję że zaprezentowany materiał przybliży Państwu zakres i zastosowania produkowanych pomp spożywczych przeznaczonych również dla przemysłu kosmetycznego, farmacji i producentów chemii gospodarstwa domowego.

Podstawowe zagadnienia pompowe dotyczące pomp wirowych
Pod pojęciem pompa wirowa, a dokładniej pompa wirowa krętna rozumiemy urządzenie w którym obracający się wirnik przenosi do cieczy energię otrzymaną z silnika powodując zwiększenie krętu cieczy i jej podnoszenie (wzrost ciśnienia) wywołując tym samym zjawisko ssania na wlocie pompy.
Pompy wirowe różnią się od pomp wyporowych tym, że pompa wyporowa tłoczy z ciśnieniem na jakie pozwala jej wielkość napędu zainstalowanego w pompie - przy praktycznie nie zmiennej wydajności, natomiast pompa wirowa tłoczy z wydajnością na jaką pozwala jej zainstalowana wielkość napędu w pompie - przy zmniejszającej się wysokości podnoszenia.

Wydajność pompy (Q)
Jest to objętość cieczy przepompowywanej w jednostce czasu. Wydajność pompy wyrażana jest zwykle w m³/h lub w L/min

Wysokość podnoszenia (H)
Jest to parametr charakteryzujący pompy wirowe - zamieniające energię prędkości cieczy na energię położenia czyli wysokość i wyrażany w metrach słupa wody [mH2O].

Zapotrzebowanie mocy (P)
Jest to moc pobierana przez pompę podczas jej pracy.

Prędkość obrotowa (n)
Jest to ilość obrotów wału pompy w ciągu jednej minuty [obr/min]

Sprawność pompy (η)
Jest to stosunek mocy użytecznej pompy do mocy pobieranej przez pompę na wale i wyrażana jest w [%]. Przy pompie o dużej wydajności sprawność osiąga większe wartości w porównaniu z pompą o małej wydajności.

Zdolność ssania
Pompy wirowe posiadają konstrukcję otwartą - elementy wirujące pompy nie stykają się ze sobą - co ułatwia utrzymanie pompy w czystości, jednak uniemożliwia zasysanie cieczy przez pompę. Pompy wirowe powinny być instalowane w ten sposób aby pracowały z napływem czynnika (króciec ssący w pompie powinien znajdować się poniżej lustra zasysanej cieczy).

Przy doborze pompy do układu należy zwrócić uwagę na to, że będzie ona pracować z wydajnością taką na jaką pozwoli jej ciśnienie w przewodzie tłocznym. Bardzo dobrze jest kiedy punkt pracy pompy (Q,H) odpowiada maksymalnej sprawności pompy. Przy przekraczaniu wydajności powyżej wartości maksymalnych następuje wzrost zapotrzebowania mocy przez pompę oraz może wystąpić zjawisko kawitacji po stronie ssącej pompy i w pompie. Przy zmniejszaniu wydajności do zera np. na skutek wzrostu oporów po stronie tłocznej może wystąpić zjawisko ogrzewania się cieczy w korpusie pompy.

Przetłaczanie cieczy ciężkich
Przetłaczanie cieczy o ciężarze właściwym większym o ciężaru właściwego wody nie ma wpływu na obniżenie wysokości podnoszenia pompy, a wpływa jedynie na zwiększenie zużycia energii przez pompę - na skutek wywieranego ciśnienia na łopatki wirnika pompy. Bardzo często jednak zdarza się, że ciecze o większym ciężarze właściwym jednocześnie charakteryzują się wzrostem lepkości.
Przetłaczanie cieczy lepkich
Przetłaczanie cieczy o lepkościach większych od lepkości wody wpływa na obniżenie parametrów pompy tj. wydajności (Q) i wysokości podnoszenia (H) natomiast znacznie wzrasta zapotrzebowanie na moc dostarczaną do pompy (P) na skutek konieczności pokonania oporów tarcia wewnętrznego cieczy oraz wirnika i wewnętrznych elementów pompy.
Przy pompowaniu cieczy o lepkościach znacznie większych od lepkości wody przy całkowitym zdławieniu pompy, wysokość podnoszenia cieczy jest zbliżona do wysokości podnoszenia określonej dla wody. Wraz ze wzrostem wydajności pompowanej cieczy następuje znaczny spadek wysokości podnoszenia pompy.
Porównanie charakterystyk jest możliwe na podstawie nomogramów określających spadek parametrów pompy w zależności od lepkości pompowanej cieczy, jej wydajności i wysokości podnoszenia.

Wpływ zmiany częstotliwości prądu zasilającego silnik trójfazowy na jego obroty
, gdzie f- częstotliwość prądu[Hz], p- liczba par biegunów (silnik 3000 obr/min = 1 para biegunów), n- obroty silnika [obr/min].
Szybkość obrotowa silnika jest niższa od wyliczonej w ten sposób prędkości pola magnetycznego o 1,5-3,5%

Wpływ zmiany prędkości obrotowej pompy (n) na wydajność, wysokość podnoszenia, zapotrzebowanie mocy pompy (Q, H, P)

Wpływ zmiany średnicy wirnika pompy (d) na wydajność, wysokość podnoszenia, zapotrzebowanie mocy pompy (Q, H, P)

 

Pompa wirowa typ WPs

Pompa ma zastosowanie do wszystkich cieczy stosowanych w przemyśle spożywczym tam gdzie panuje niewielkie ciśnienie w instalacji oraz wymagana jest niewielka wydajność i wysokość podnoszenia.

Pompa typ GH

Pompa przeznaczona jest do instalacji, których bardzo istotnym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności
Transport produktów spożywczych w stanie ciekłym o lepkości do 1000 cP,
pompa ma zastosowanie w:

 • mleczarstwie (mleko świeże i pasteryzowane, serwatka, mieszanki lodowe)
 • przetwórstwie owocowo warzywnym (soki nieklarowne i klarowane),
 • farmacji

Pompa typ GA

Klasyczna pompa stosowana w instalacjach mleczarskich od kilkudziesięciu lat. Niezawodna w pracy, jej konstrukcja i kształt korpusu wewnętrznego przyczynia się do długiej żywotności uszczelnienia mechanicznego.
Pompa jest jedyną pompą wirową wykonaną ze stali AISI 304 w asortymencie pomp spożywczych. Wszystkie pozostałe pompy wykonane są ze stali kwasoodpornych AISI 316L (1.4404). Pompa wyposażona w wirnik zamknięty.

Pompa typ GU13 i GU14

Pompy przeznaczone są do transportu zagęszczonych cieczy spożywczych o zawartości suchej masy do 50% lub innych spożywczych cieczy o podobnych własnościach o temperaturze do 95°C
Pompa wyposażona w wirnik otwarty. Pompa w wyposażeniu w klasyczne miękkie uszczelnienie grafitowe, może pracować w instalacjach z niewielkim podciśnieniem.

Pompa typ GU15 i GU15/4

Pompa przeznaczona jest do transportu nie zagęszczonych lub zagęszczonych cieczy spożywczych o zawartości suchej masy do 50% lub innych cieczy o podobnych własnościach o temp. do 95°C.
Ze względu na zwiększoną wysokość podnoszenia może ona mieć zastosowanie przy przetłaczaniu czynników przez wymienniki płytowe, rurowe i inne urządzenia o znacznych oporach.

Pompa typu GU-30/30, GU-30, GU-50/15, GU-46, GU-42, GU-42/60, GU-50, GU-70

Szeroka rodzina pomp wirowych przeznaczonych do podawania czynników spożywczych o lepkościach do 1000 cP.

 • mleczarstwo (mleko świeże i pasteryzowane, serwatka, mieszanki lodowe)
 • przetwórstwo owocowo warzywne (soki nieklarowne i klarowane, soki z włóknami, napoje owocowe, napoje warzywne, wina, nalewki),
 • gorzelnictwo (zacier gorzelniany, wyroby spirytusowe)
 • farmacja
 • przetłaczanie podstawowych mediów w przemyśle spożywczym (woda, woda oczyszczona zimna lub gorąca
 • ciecze myjące do systemu CIP oraz inne ciecze.

Pompa typ PWk

Pompa krzywkowa o regulowanej prędkości obrotowej krzywek.
Pompa z rodzaju pomp wyporowych, ma zastosowanie do przetłaczania cieczy o dużej lepkości (do 10 000cP)
Majonezy, keczupy, koncentraty, oleje, serek topiony, jogurt. Pompa posiada zdolność tłoczenia miękkich cząstek stałych bez ich rozdrabniania.

Pompa powrotu CIP typ LR

Pompa wirowa krążeniowa.
Pompa nie jest pompą produktową, ma zastosowanie w instalacjach mycia w obiegu CIP.
Pompa posiada dużą zdolność ssania ok. 7 mH₂O oraz zdolność samozassania cieczy dzięki kanałom pierścieniowym, w których na stałe pozostaje ciecz.

Mieszadło dynamiczne typ MD

Mieszadło mechaniczne przeznaczone do mieszania kilku strumieni cieczy w przepływie.
Urządzenie zdolne jest skutecznie mieszać ciecze agresywnie ze sobą reagujące w warunkach otoczenia - tworzące żele lub wydzielające znaczne ilości temperatury w procesie mieszania.
Produkowane odmiany mieszadeł dynamicznych przeznaczone są do mieszania dwóch składników płynnych lub trzech składników płynnych.
Mieszadło czterowirnikowe - Homogenizator typ H4 przeznaczone jest do ujednorodniania cieczy mającej skłonność do sedymentacji.