Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Spomasz Zamość S.A. – POLSKI Producent mieszadeł dla przemysłu spożywczego.

Produkcję mieszadeł rozpoczęto równocześnie z produkcją zbiorników jako element dodatkowego wyposażenia zbiorników.
Wnikliwa analiza sprzedaży i zapotrzebowania klientów pokazała wysokie zapotrzebowanie na wyodrębnienie dodatkowej gałęzi produkcji mieszadeł.
Park maszynowy i doświadczenie nabywane przez lata umożliwia wykonanie szerokiej gamy mieszadeł zbiornikowych: lekkich bocznych, pionowych łopatowych, ramowych, spiralnych, spiralno-ramowych dodatkowo mieszadła turbinowe, ścinające, dynamiczne i homogenizujące.
Spomasz Zamość S.A. oferuje produkcję mieszadeł do zbiorników z płaszczami grzewczymi i izolacyjnymi oraz z certyfikatem ATEX, zapewnia również deklarację zgodności CE.

Katalog produkowanych mieszadeł