Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Aktualności

2021-03-31 10:32:07 Praca na stanowisku konstruktor

Ogłoszenie

Spółka Spomasz Zamość poszukuje kandydatów do pracy

Stanowisko

Konstruktor Technolog

Minimalne wymagania, wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia: 

Wyższe techniczne o kierunku „budowa maszyn lub maszyny spożywcze”.

Wiedza 

Znajomość podstaw konstrukcji maszyn, obliczeń wytrzymałościowych, materiałoznawstwa, znajomość oprogramowania CAD, Oprogramowania Solid Works, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego.

Zakres obowiązków

Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów produkowanych przez spółkę w oparciu o otrzymane założenia. Projektowanie pomocy warsztatowych, oprzyrządowania, przyrządów kontrolno-pomiarowych, prototypowania nowych wyrobów.

Opracowanie Instrukcji Eksploatacji (DTR) w oparciu o aktualne normy i akty prawne. Opracowanie i wpisywanie do systemu ERP pełnej dokumentacji materiałowej (tzw. technologii materiałowej) na projektowane wyroby oraz na wyroby przewidziane do uruchomienia. Aktualizowanie technologii materiałowych w celu optymalizacji procesów zużycia materiałowego.

Planowany okres zatrudnienia 

Umowa na czas nieokreślony po okresie próbnym.

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę.

Miejsce pracy

Siedziba Spółki, sporadyczne wyjazdy w delegacyjne celem pomiarów na obiekcie.

Aplikację proszę składać drogą elektroniczną na adres sekretariatu: sekretariat@spomasz.biz.pl

2020-10-19 10:12:36 Działka na sprzedaż - Partyzantów 61, Zamość.

Spomasz Zamość S.A. rozpatruje możliwość sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Zamościu 22-400, przy ul. Partyzantów 61.będącej w posiadaniu spółki. Nieruchomość znajduje się w centrum Nowego Miasta w Zamościu. W pobliżu znajduje się bank oraz rozbudowana sieć handlu detalicznego oraz usług związanych z działalnością B2B oraz B2C.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KW 4814, Numer obrębu (arkusza, mapy) 48. Numer działki 76/2.

Powierzchnia działki 8048m2. 

Powierzchnia zabudowana 2556m2

Działka zabudowana przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej/usługowej.

Działka posiada przyłącze energetyczne (na terenie znajduje się stacja trafo) 

przyłącze wodne, odprowadzenie ścieków.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z zarządem spółki.

2020-10-18 19:10:06 wyroby

kilka fotografii wykonywanych w ostatnim czasie wyrobów

zbiornik magazynowy spirytusu 35.000L akcyzowy - GUM, UDT (Rozporządzenie odnośnie magazynowania czynników ciekłych zapalnych) Zbiornik technologiczny poziomy 5m3 i 10m3. Zbiorniki posiadają izolację. Zbiornik ciśnieniowy 200L z bypasem zbiornik transportowy farmaceutyków - 500L Koła łańcuchowe z wieńcem hartowanym indukcyjnie łańcuch pociągowy rolkowy M112x125 łańcuchy pociągowe z zabierakami łańcuchy pociągowe z zabierakami łańcuchy Przenośnik taśmowy rewersyjny do transportowania odpadów komunalnych

2020-06-24 10:00:06 Stacja mycia CIP

Maszyna do automatycznego procesu mycia w systemie CIP maszyn i urządzeń w produkcji żywności

To jeden z wyrobów wdrożonych do produkcji dzięki pozyskanej dotacji pt. Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R.

W czerwcu wykonaliśmy dla naszego klienta Kontenerową stację CIP - stacja trzyzbiornikowa, dwutorowa - umożliwia jednoczesne mycie dwóch obiektów.

Dwa zbiorniki są izolowane wełną mineralną, a trzeci jednopłąszczowy na wodę.

Całość spięta na jednej ramie, z wypuszczonymi króćcami do podłączenia do instalacji na obiekcie. Sterowanie oparte na sterowniku. Panel dotykowy do wprowadzania danych, komunikacja po protokole.

 

 

2020-06-24 09:22:25 Zbiorniki do magazynowania mleka

Zrealizowanie projektu pt. "Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R" Umożliwia nam produkcję i wdrożenie nowych maszyn stosowanych przy produkcji żywności.

Oprócz wdrożonych do produkcji maszyn produkujemy również od kilkunastu lat tankosilosy do magazynowania mleka.

Mleko magazynowane jest w warunkach izotermicznych czyli zbiorniki wykonane są z izolacją (tu wykonanie z izolacją pokrytą blachą kwasoodporną w kolorze odstraszającym owady). Mieszadło zamontowane przy dennicy dolnej umożliwia utrzymanie standardowej zawartości tłuszczu w całej pojemności.

Dennica dolna ze spadkiem w kierunku spustu i podparta na wypełnieniu betonowym wstrzykiwanym po posadowieniu zbiornika.

Tankosilos 100m3 na fotografii. Największe produkowane przez nas tankosilosy mają pojemność 150m3

2020-06-24 09:02:25 Pompa GU30 na wózku

Stale modernizujemy nasze rozwiązania w dziedzinie wyrobów produkowanych seryjnie, 

tym razem pod projekt poszła pompa serii GU30 (GU30/30, GU46, GU42). 

Od dnia dzisiejszego jest możlwość dostarczania tej pompy w wykonaniu przejezdnym (na wózku waraz z kablem przyłączeniowym i wyłącznikiem) 

Wózek może być też wyposażony w skrzynkę sterowniczą wyposażoną w falownik. 

Strona: