Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Aktualności

2019-04-06 23:14:49 Techmilk 2019

Rok 2019 rokiem wystaw i targów

Ekipa Spomasz Zamość S.A. prezentowała swoje wyroby i maszyny przeznaczone dla przemysłu Spożywczego podczas Konferencji Techmilk zorganizowanej przez Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  odbywającej się w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewski w dniach 12-15.02.2019r.

Konferencja skupiła wielu przedstawicieli Zakładów Mleczarskich, a jeszcze więcej firm oferujących swoje wyroby dla producentów przetworów z mleka

Spomasz Zamość reprezentowany był przez Adama Biczaka - kierownika marketingu oraz Pawła Czopa - specjalistę do spraw marketingu.

/userfiles/Prezentacja Spomasz Zamość Techmilk 2019.ppt

 

2019-04-06 23:03:43 Ekotech 2019

W dniach 27.02-1.03.2019 przedstawiciele Spomasz Zamość S.A. w osobach Paweł Czop i Adam Biczak uczestniczyli w Targach EkoTech.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami zgromadziły ponad 60 firm z kilku krajów, a wystawa trwała trzy dni. Targi Ekotoech to wydarzenie, które przyciąga największe polskie, ale także zagraniczne firmy związane z branżą komunalną. W tym roku na targi przybyło 62 firmy z Polski, Belgii, Francji, Korei Południowej, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii i Włoch. Wśród nich znalazł się Polski Producent Łańcuchów przenośnikowych stosowanych w systemach segregacji odpoadów - Spomasz Zamość S.A. promujący również nowe rozwiązania maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym produkowanych dzięki wsparciu Unii Europejskiej. 

Oto krótka relacja fotograficzna z imprezy targowej

2018-09-10 17:27:52 Realizacja projektu zgodnie z dofinansowaniem otrzymanym w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014 – 2020

Realizacja projektu zgodnie z dofinansowaniem otrzymanym w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014 – 2020 na projekt p.t. „Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R”

Wszystkie szczegóły dot. otrzymanego dofinansowania umieszczene będą w zakładce Projekty Dotacje 

2018-07-17 12:49:39 Praca - Specjalista do spraw kadrowo płacowych i administracji

Zapraszamy do składania aplikacji na staowisko - specjalista do spraw kadrowo płacowych i administracji.

 

2018-07-17 12:42:44 Praca - Główny Księgowy

Ogłoszenie Praca na stanowisku Głównego Księgowego.

Zapraszamy do skladania aplikacji związanych z nw. stanowiskiem.

2018-04-19 11:51:55 Nowe zapytania ofertowe na dostawę urządzeń

W zakładce 

http://www.spomasz.biz.pl/pl/projekty-dotacje

pojawiły się nowe zapytania ofertowe na zakup urządzeń. 

Zapraszamy!

 

Strona: